Υλικά πίνακος, ασφάλειες, χρονοδιακόπτες, γνώμονες, ράγες, γέφυρα