Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές, μπάλαστ και συστ. εναύσεως