Ηλεκτρομαγνητικοί μετασχηματιστές , μπάλαστ και συστ. εναύσεως