Φωτ/κα γυάλινα κρεμαστα ντουί καλώδια δια/κα ανταπ